โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
ชญาภา พลัดบุญทอง
แอดมินโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์

เสาวลักษณ์ จุลภักดิ์
โรงเรียนวัดชะอวด
อำนวย จันทร์ทอง
โรงเรียนวัดมหิสสราราม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดควนสมบูรณ์
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ,
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net