โรงเรียนวัดสระโพธิ์ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
ศิยานันท์ อินทร์แก้ว
แอดมินโรงเรียนวัดสระโพธิ์

ศันสนีย์ ศรีเพ็ชร
โรงเรียนบ้านบางพระ
อุรา จิตติศักดิ์
โรงเรียนบ้านชายควน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสระโพธิ์
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   ม.4 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสระโพธิ์ ม.4 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสระโพธิ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสระโพธิ์ ,
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2