โรงเรียนวัดพระบาท หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
นวภัทร จิตตะโสภา
แอดมินโรงเรียนวัดพระบาท

อังคณา แก้วประเสริฐ
โรงเรียนบ้านบางแรด
รัญจวน ทองสงค์
โรงเรียนบ้านลำหัก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพระบาท
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   ม.4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดพระบาท

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดพระบาท
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดโขมง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net