โรงเรียนวัดท้ายทะเล หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
ธวัฒชัย รณศิริ
แอดมินโรงเรียนวัดท้ายทะเล

ประไพ สีนะ
โรงเรียนวัดสามัคยาราม
อารมย์ อินทร์แก้ว
โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท้ายทะเล
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ ๑๒ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ ๑๒ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดท้ายทะเล

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดท้ายทะเล
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านลำดวน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net