โรงเรียนบ้านกุยเหนือ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
บุญราศี เจริญผล
แอดมินโรงเรียนบ้านกุยเหนือ

ฟารีดา ขุนจันทร์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
สมจิตร์ เหมทานนท์
โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุยเหนือ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   17 หมู่ 9 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   17 หมู่ 9 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกุยเหนือ ,
5 Terre
วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.พังงา

โรงเรียนไชยะวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคำเผีอ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net