โรงเรียนวัดมะนาวหวาน หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
อุบล สุภาพร
แอดมินโรงเรียนวัดมะนาวหวาน

กนกการณ์ บุญเรือง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
นิรภัย สายหยุด
โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดมะนาวหวาน
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   126/50 หมู่ 4 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   126/50 หมู่ 4 ตำบลช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ,
5 Terre
วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านพอแดง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคุรอด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

Powered By www.thaieducation.net