โรงเรียนบ้านพรุวง หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
อรวรรณ พรหมทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านพรุวง

ลำใย กุญชรินทร์
โรงเรียนวัดกะโสม
นิรนุช ภาราสิทธิ์
โรงเรียนวัดหาดสูง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพรุวง
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   หมู่9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่9 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านพรุวง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านพรุวง ,
5 Terre
วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโพน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net