โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
โรงเรียนวัดเกาะสระ
โรงเรียนวัดโคกหาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 บ้านบ้านทับควาย ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 7 บ้านบ้านทับควาย ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู