โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
จุฑารัตน์ โสธรศักดิ์
แอดมินโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

รัตนาวดี รัตนพันธ์
โรงเรียนบ้านคลองกุย
จารีย์ เลื่อนแก้ว
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หมู่บ้านป่าไม้
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   109 ม.3 ต. กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.- ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   109 ม.3 ต. กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
22 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
25 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
5 Terre
วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านปรางคล้า
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net