โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
สุภาวดี สุวรรณน้อย
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

ศิริลักษณ์ ชูสิทธิ์
โรงเรียนบ้านนาเกิดผล
พนิตตา ตั้นซ้วน
โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดอัมพวัน
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่    2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ,
5 Terre
วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดพะงุ้น
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net