โรงเรียนบ้านเขาตาว หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
วรรณิสา เพชรจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาตาว

วนิดา แก้วสว่าง
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
นิรภัย สายหยุด
โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาตาว
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   227/1 ม.7 9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
32 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   227/1 ม.7 9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเขาตาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเขาตาว ,
5 Terre
วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านท่าซุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net