โรงเรียนบ้านท่ายาง
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
พวงชฎา มัจฉา
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ายาง

ยัสมี พันหวัง
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
ปิยะภรณ์ ชูสุวรรณ
โรงเรียนบ้านดูสน
มารียา มัจฉา
โรงเรียนเพียงหลวง ๔
สุกัญญา มณีกามัน
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
สุดา เหมนะ
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่ายาง
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านท่ายาง หมู่5 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ