โรงเรียนบ้านปากปิง
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
อารีวรรณ หลงสลำ
แอดมินโรงเรียนบ้านปากปิง

นางสาวมุทิตา สุระภินันท์
โรงเรียนบ้านนาข่า
ติมะเหรียม เกษตรกาลาม์
โรงเรียนบ้านปลักหว้า
เจ๊ะบุหลัน อุไสนี
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
กมลวรรณ คุ้มครองเล็ก
โรงเรียนนิคมซอย 10
สปานี ยาสาลี
โรงเรียนบ้านสาคร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากปิง
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   884 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ