โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
อุไร สันงะ
แอดมินโรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147

ยัสมี พันหวัง
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
สวรรยา ดาแลหมัน
โรงเรียนบ้านทางงอ
โสมมณี อับดุลลาห์
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
อรยา มูซอ
โรงเรียนบ้านนาลาน
รอบีอ๊ะ หลีเยาว์
โรงเรียนบ้านท่าแพ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   ม.2 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 6.755822 , 100.067072

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net