โรงเรียนวัดหน้าเมือง หน้าหลัก หน้าสพป.สตูล เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
ยัสมี พันหวัง
แอดมินโรงเรียนวัดหน้าเมือง

วิลันดา สานิง
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
แสงนวล อุมาจิ
โรงเรียนบ้านกาลูบี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหน้าเมือง
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหน้าเมือง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหน้าเมือง
5 Terre
ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล


สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดงแสนสุข
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net