โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) หน้าหลัก หน้าสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
ดาราวรรณ เสมศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

สิริยาภรณ์ นันทบุตร
โรงเรียนบ้านโทะ
สมเกียรติ มะเดื่อ
โรงเรียนบ้านทุ่ม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   บ้านทุ่งสว่าง ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านทุ่งสว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
5 Terre
ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านซีเยาะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net