โรงเรียนบ้านปลาขาว หน้าหลัก หน้าสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
เรืองอุไร สีสดดี
แอดมินโรงเรียนบ้านปลาขาว

วันดี สงวนแก้ว
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า
วัลภา อัจฉฤกษ์
โรงเรียนบ้านกอย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปลาขาว
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   บ้านปลาขาว หมู่ 2 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ละติจูด 15.400028962333808 ลองจิจูด 104.11970381583865
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปลาขาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปลาขาว
5 Terre
ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net