โรงเรียนบ้านโก
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโก

โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านทุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโก
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 0 งาน 46 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ