โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) หน้าหลัก หน้าสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
สุวรรณ กองแก้ว
แอดมินโรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)

ระวีวรรณ บุญปัญญา
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
รัตนา ทรายทวีป
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่    หมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
5 Terre
ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net