โรงเรียนบ้านเตาแดก หน้าหลัก หน้าสพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุรินทร์...พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวย
ปลามอญ คนซื่อ
แอดมินโรงเรียนบ้านเตาแดก

ปวริศา วิเชียรสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านบักจรัง
วิภาตรี เป็นครบ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเตาแดก
สังกัด   สพป.สุรินทร์ เขต 3
ที่อยู่   ม.6 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จสุรินทร์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จสุรินทร์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเตาแดก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเตาแดก ,
5 Terre
นิตยา ธรรมนาม
แอดมินเขต สพป.สุรินทร์ เขต 3


สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดชลคราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net