โรงเรียนบ้านไทรงาม หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
นพวรรณ พิทักษ์จรรยา
แอดมินโรงเรียนบ้านไทรงาม

อรพิน กิจปรีชา
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
กาญจนา ศิริวัฒนเมธานนท์
โรงเรียนบ้านมะขาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไทรงาม
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 2
ที่อยู่   16/5 หมู่ 6 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   16/5 หมู่ 6 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านไทรงาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านไทรงาม
5 Terre
สุชาดา ชยางคานนท์
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 2


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านกงหนิง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net