โรงเรียนบ้านม่วงมูล
จังหวัดสุรินทร์...พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านม่วงมูล

โรงเรียนบ้านขุมดิน
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านหนองเทพ
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านม่วงมูล
สังกัด   สพป.สุรินทร์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ที่ราชพัสดุ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ