โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน หน้าหลัก หน้าสพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุรินทร์...พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
สุรีพร ธรรมนุช
แอดมินโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน

สุดาพร เอกา
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
กุลธิดา กระเบา
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขี้เหล็กโนนจาน
สังกัด   สพป.สุรินทร์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อยู่ระหว่างบ้านขี้เหล็กและบ้านโนนจาน หมู่ที่ 7 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน
5 Terre
สายทอง สุระสังข์
แอดมินเขต สพป.สุรินทร์ เขต 2


สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net