โรงเรียนบ้านขุนหาญ
จังหวัดสุรินทร์...พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านขุนหาญ

โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านหัวงัว
โรงเรียนบ้านหมากมี่
โรงเรียนบ้านยางชุม
โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขุนหาญ
สังกัด   สพป.สุรินทร์ เขต 2
ที่อยู่   บ้านขุนหาญ หมู่ 7 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 33 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านขุนหาญ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ