โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม หน้าหลัก หน้าสพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุรินทร์...พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวย
รัญจวน กรทิพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม

ลัดดาวัลย์ สกุลวรวิทย์
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
นิสิต แมนเมือง
โรงเรียนบ้านจารพัต

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
สังกัด   สพป.สุรินทร์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 7 บ้านขาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
92 ไร่ -1 งาน 87 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 บ้านขาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม ,
5 Terre
ศิริพรรณ ชุมสุข
แอดมินเขต สพป.สุรินทร์ เขต 1


สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3

โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net