โรงเรียนวัดดอนตาล หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
พรศิริ สุวรรณรัตน์
แอดมินโรงเรียนวัดดอนตาล

จินตนา มลิวัลย์
โรงเรียนวัดหนองบัว
ภาณุพงศ์ วุฒิจักร
โรงเรียนวัดท่าศาลา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดดอนตาล
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   59/5 หมู่ 13 ตำบล พลับพลา อำเภอ เมือง จันหวัด จันทบุรี 22000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดดอนตาล

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดดอนตาล
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net