โรงเรียนเบญจมาศกุญชร หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
อุทัยวรรณ ภูบาลชื่น
แอดมินโรงเรียนเบญจมาศกุญชร

จริยาวดี บุญกองชาติ
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
สำเนียง อบเหลือง
โรงเรียนบ้านหนองยาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เบญจมาศกุญชร
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ที่อยู่   1 หมู่ 8 บ้านสุขสำราญ ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1 หมู่ 8 บ้านสุขสำราญ ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเบญจมาศกุญชร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ,
5 Terre
พรนภัส ละประโคน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 3


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนงัว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net