โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
ธนษา มิตรเจริญ
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

ปาลิตา สาระคร
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
สุพัตรา พงษ์สวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ที่อยู่   199 ม.5 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   199 ม.5 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ,
5 Terre
พรนภัส ละประโคน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 3


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net