โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) หน้าหลัก หน้าสพป.พัทลุง เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
จินตนา เครานวล
แอดมินโรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา)

อรทิพา แสงชาตรี
โรงเรียนบ้านควนประกอบ
จิตทยา จันทร์ดำ
โรงเรียนบ้านน้ำตก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
5 Terre
สิริมา ชุมแก้ว
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 2


สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net