โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกเขาพัฒนา
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 10 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
103 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ