โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
อุไรวรรณ ศรีสุพรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตาเยา

อุทัย เภตรา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90
วนิดา คลายโศก
โรงเรียนวัดน้ำไหล

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตาเยา
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ที่อยู่   บ้านหนองตาเยา ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองตาเยา ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองตาเยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองตาเยา ,
5 Terre
พรนภัส ละประโคน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 3


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำพิ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net