โรงเรียนวัดควนเคี่ยม หน้าหลัก หน้าสพป.พัทลุง เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
สุพิศ หลีวิจิตร
แอดมินโรงเรียนวัดควนเคี่ยม

หวันละเอียด สว่างนิพันธ์
โรงเรียนบ้านบางมวง
โฉม นวลมาก
โรงเรียนบ้านแหลม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดควนเคี่ยม
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดควนเคี่ยม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดควนเคี่ยม ,
5 Terre
สิริมา ชุมแก้ว
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 2


สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net