โรงเรียนบ้านค่าย
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านค่าย

โรงเรียนบ้านฝาง
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล
โรงเรียนบ้านท่ากุน
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
โรงเรียนบ้านบานา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านค่าย
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ