โรงเรียนบ้านท่ากำชำ
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ากำชำ

โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก
โรงเรียนบ้านมะปริง
โรงเรียนบ้านตาหมน
โรงเรียนบ้านคลองมานิง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่ากำชำ
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   ม.1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ