โรงเรียนบ้านชะเอาะ
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านชะเอาะ

โรงเรียนบ้านโคกหมัก
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
โรงเรียนเมืองปัตตานี
โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
โรงเรียนบ้านท่าชะเมา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านชะเอาะ
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   44/5 ม.4 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ