โรงเรียนบ้านตาหมน
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านตาหมน

โรงเรียนบ้านบางหมู
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านตะโละ
โรงเรียนบ้านบางทัน
โรงเรียนวัดมหิงษาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตาหมน
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่    ม.5 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม.5 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ