โรงเรียนบ้านบากง
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบากง

โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
โรงเรียนบ้านตาลีอายร์
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ
โรงเรียนบ้านตะโละ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบากง
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   21/2 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   21/2 ม.2 ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ