โรงเรียนบ้านท่ากุน
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ากุน

โรงเรียนบ้านคาโต
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ
โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ
โรงเรียนบ้านดอนรัก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่ากุน
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ