โรงเรียนบ้านเสลา หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
นางนันทพร บูลย์เดช
แอดมินโรงเรียนบ้านเสลา

ยุพิน ชึดนอก
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
ประชุม บุญกองชาติ
โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเสลา
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ที่อยู่   19 หมู่ 3
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเสลา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเสลา
5 Terre
พรนภัส ละประโคน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 3


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดบางขวาก
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net