โรงเรียนบ้านคลองมานิง
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองมานิง

โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรียนบ้านบาโลย
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
โรงเรียนบ้านยาบี
โรงเรียนบ้านมะปริง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองมานิง
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   ม.2​ ต.คลองมานิง​ อ.เมืองปัตตานี​ จ.ปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1​ ถึง​ ประถมศึกษาปีที่​ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2​ ต.คลองมานิง​ อ.เมืองปัตตานี​ จ.ปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปัตตานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองมานิง 6.854604 , 101.30415

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 1

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

โรงเรียนบ้านนานวล
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกตก
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net