โรงเรียนบ้านคลองมานิง หน้าหลัก หน้าสพป.ปัตตานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
แวรอตีป๊ะ บือราเฮง
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองมานิง


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ปัตตานี เขต 1

พรธิดา สิทธิอุเป
โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
ปิยะธิดา ทองมี
โรงเรียนบ้านควนคูหา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองมานิง
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   ม.2​ ต.คลองมานิง​ อ.เมืองปัตตานี​ จ.ปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1​ ถึง​ ประถมศึกษาปีที่​ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2​ ต.คลองมานิง​ อ.เมืองปัตตานี​ จ.ปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองมานิง
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองมานิง

5 Terre
นุชนาฎ เขียวหมี
แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 1สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173โรงเรียนวัดไม้เรียง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net