โรงเรียนบ้านคลองมานิง หน้าหลัก หน้าสพป.ปัตตานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
แวรอตีป๊ะ บือราเฮง
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองมานิง

ณัฐวดี อินทร์ศรีพราหม
โรงเรียนบ้านค่าย
นูร์ลัยลา คารี
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองมานิง
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   ม.2​ ต.คลองมานิง​ อ.เมืองปัตตานี​ จ.ปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1​ ถึง​ ประถมศึกษาปีที่​ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2​ ต.คลองมานิง​ อ.เมืองปัตตานี​ จ.ปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองมานิง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองมานิง
5 Terre
นุชนาฎ เขียวหมี
แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 1


สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

โรงเรียนบ้านนา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านวังทับไทร
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านบางหว้า
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net