โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
ทักษิณา ฤทธิ์ไธสง
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

จุรีรัตน์ ศรีละ
โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
จุรีรัตน์ วิวาห์สุข
โรงเรียนวัดโคกเจริญ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านเมืองโพธิ์
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   76 ม.3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
32 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
40 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ,
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net