โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง)
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง)

โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่)
โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเสม็ด(กระสัง)
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1. ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่่ 9. บ้านเสม็ด ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ