โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
กิรณา ปัสบาล
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

สุวนิด อรชุน
โรงเรียนบ้านบัว
ธนัชพร กันรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองขอน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกโพธิ์
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   105 ม.6 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโคกโพธิ์ ม.6
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองนาง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net