โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
สรัญญา ช่างประดิษ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2

ละมุล คงดี
โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
พัชรินทร์ กล้าณรงค์
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองไม้งาม 2
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   184 ม.10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
26 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนวัดไม้เรียง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านปางยาง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

Powered By www.thaieducation.net