โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
พรพันธ์ สัมพันธ์
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2

มาลีวรรณ หงษ์คำมี
โรงเรียนบ้านสายตรี 16
สังวาลย์ วรพันธรรมกุล
โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเอง 2
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   บ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
32 ไร่ 0 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net