โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
ยอด พันธ์ภา
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)

อนันธิกา ฟับประโคน
โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
ทักษิณา ฤทธิ์ไธสง
โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   151 หมู่ 3 บ้านยาง ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
58 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 บ้านยาง ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านบ่อผุด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองสุข
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net