โรงเรียนบ้านแสลงโทน หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
กรรณิการ์ ลีประโคน
แอดมินโรงเรียนบ้านแสลงโทน

พรทิพย์ วรรณพงศ์สถิต
โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
นิวัฒน์ นเรนทร์รัมย์
โรงเรียนวัดบ้านสนวน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแสลงโทน
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   169 หมู่ 1 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
56 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   169 หมู่ 3 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
26 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแสลงโทน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแสลงโทน ,
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนวัดหนองเสือ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net