โรงเรียนบ้านเขว้า
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
วิไลพร สวัสดิ์พูน
แอดมินโรงเรียนบ้านเขว้า

สำเนียง เหล่าหว้าน
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8
บุญเพชร ไชยนา
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
กาญจนา สิทธิสาร
โรงเรียนบ้านหลัก
อุไร บุญธรรม
โรงเรียนบ้านศรีสุข
นิภาพร แฟ้นประโคน
โรงเรียนบ้านหนองตะโก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขว้า
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   47 หมู่ 1 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเขว้า
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ