โรงเรียนบ้านจรเข้มาก หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
บุหลัน วรอนุ
แอดมินโรงเรียนบ้านจรเข้มาก

จิรพรรณ เกษรชื่น
โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน
จุฬาณี ทองพราว
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจรเข้มาก
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่    หมู่ที่ 1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม.1 บ้านจรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
22 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
34 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านจรเข้มาก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านจรเข้มาก
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโชคชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net