โรงเรียนวัดตะลุงเก่า หน้าหลัก หน้าสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
จุรีรัตน์ ศรีละ
แอดมินโรงเรียนวัดตะลุงเก่า

สันต์ฤทัย หงส์พันธุ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
ละมุล คงดี
โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดตะลุงเก่า
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่    อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล- ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   150 หมู่ 9 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดตะลุงเก่า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดตะลุงเก่า
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net